Het calculatieprogramma voor bepalen van bouwkosten, win uw aanbestedingen!

Kostprijs berekenen of kostenraming, met BIM en LCC scenario's

Met IBIS-TRAD maken de meeste aannemers in bouwend Nederland al meer dan 30 jaar hun aanbestedingsbegrotingen voor B&U en GWW-projecten. Maar ook steeds meer installateurs. Je kunt er traditioneel, volgens de elementenmethode of RAW-systematiek en BIM-gestuurd mee calculeren, maar ook:

  • automatisch inlezen van referentiebegrotingen, Archidat bestanden, STABU- en RAW-bestekken, of hoeveelheden uit een BIM.
  • zelf definiëren van alle kostenposten en tot een onbeperkt aantal niveaus indelen.
  • optioneel werken met Unieke Middelen, gebruik van coderingen is echter niet verplicht.
  • technische installaties integraal meenemen in de projectcalculaties.
Vroeger kostte het handmatig uittrekken van alle benodigde hoeveelheden zo’n 70% van de totale calculatietijd, terwijl daarbij makkelijk fouten te maken waren. Daar lag voor ons bureau de grootste business- en innovatiekans, die wij hebben benut door met IBIS-TRAD vanuit een BIM te calculeren.

Kostprijs berekenen, offertes vergelijken, aanbesteding winnen

IBIS-TRAD bied je met een onbeperkt aantal elementenniveaus vergaande flexibiliteit om volgens de eigen methode zo gedetailleerd te calculeren als voor jouw projecten nodig is. Met of zonder gebruik van de beschikbare coderingen en Unieke Middelen. Ook de presentatie van de begroting is volledig naar eigen wens voor jouw opdrachtgevers in te delen.

Via uitgebreide zoek- en filtermogelijkheden hou je altijd goed inzicht in je begrotingen, terwijl onvolkomenheden automatisch in een logboek worden vastgelegd. Met intelligente meetstaten, eventueel gekoppeld aan een BIM, is de efficiency van je hoeveelhedenbepaling verder te verhogen. Tenslotte is alle begrotingsinformatie eenvoudig uit te wisselen met andere Ibis applicaties. Ook calculeren steeds meer installateurs met IBIS-TRAD. De belangrijkste redenen daarvoor zijn een vergaande flexibiliteit en de snelheid van calculeren. Afhankelijk van je projecten ondersteunt IBIS-TRAD traditioneel (detail)begroten, elementen en recepten. Daarbij zijn alle kostenposten overzichtelijk te definiëren tot een onbeperkt aantal niveaus, met Stabu, NL-SFB of eigen coderingen. Ook zijn de staartkosten, scherm-layout en printmaak naar eigen behoefte in te richten. Kostbare calculatietijd wordt bespaard door merendeel van de benodigde hoeveelheden automatisch uit 3D BIM te halen. Verder verkort ook het rekenen met actuele prijzen, eigen condities en tijdnormen het calculatieproces